Izgradnja proizvodne građevine Solvis d.o.o., Varaždin