Krovišta

  • ADAPTACIJA DJELA KROVIŠTA OBITELJSKE KUĆE KELC
ADAPTACIJA DJELA KROVIŠTA OBITELJSKE KUĆE KELC

Adaptacije dijela krovišta interpoliranog između dva susjedna objekta, u staroj Varaždinskoj jezgri.

  • Obiteljska kuća, Varaždin
Obiteljska kuća, Varaždin

Izrada višestrešnog krovišta te pokrivanje istog biber crijepom.

  • Obiteljska kuća Sadlek, Varaždin
Obiteljska kuća Sadlek, Varaždin

Izmjena krovišta

  • Sanacija krovišta Crkve Sveti Ilija u Svetom Iliji