Referentna lista

Izvedeni i ugovoreni  objekti

1. Izgradnja obiteljske kuće Vujec, Varaždin
2. Dogradnja objekta te izrada fasade Vrbanić, Dugi Vrh
3. Adaptacija i dogradnja obiteljske kućeKlarić, Varaždin
4. Dogradnja objekta te izrada fasade
5. Dogradnja objekta, garaže, izmjena krovišta, te izrada fasade Krčmar, Varaždin
6. Kompletna adaptacija stana Czeisberger, Varaždin
7. Kompletna adaptacija fasade Piskač, Varaždin
8. Adaptacija te izrada estriha Kolar, Varaždin
9. Dogradnja te izrada nove fasade Stanković, Varaždin
10. Izgradnja vikend kuće Rajić, Seline
11. Izrada kompletne žbuke i estriha obiteljske kuće Bogović, Varaždin
12. Rekonstrukcija i dogradnja stambeno-poslovnog objekta mesnica Buncek, Novaković, Varaždin
13. Izrada strojne žbuke, Tržnica, Varaždin
14. Izrada ograde parcele, Martan, Varaždin
15. Dogradnja poslovnog prostora Kocijan, Varaždin
16. Građevinski radovi- NECKERMANN- kataloška prodaja, Varždin
17. Građevinski radovi- pekara Klasje, Lepoglava
18. Građevinski radovi – hala Teuss, Mursko Središće
19. Izrada fasade i građevinskih radova poslovnog prostora Meskal d.o.o., Varaždin
20. Izrada ograde kula Stari grad, Varaždin
21. Izrada platoa za kontejnere u Masarykovoj ulici, Varaždin
22. Izrada betonske ograde auto kuće Lončar, Varaždin
23. Adaptacija i izgradnja obiteljske kuće Jagić, Varaždin
24. Građevinski radovi obiteljska kuća Delić, Varaždin
25. Izrada strojne žbuke Eluss, Biškupec
26. Građevinski radovi, te uređenje interijera Studio za sunčanje, Švarčan, Varaždin
27. Izrada građevinskih radova Avax d.o.o., Varaždin
28. Adaptacija i izgradnja obiteljske kuće Guček, Banjščina
29. Fasada obiteljske kuće Orak, Varaždin
30. Adaptacija obiteljske kuće Igrec, Varaždin
31. Adaptacija stana Rukavina, Varaždin
32. Adaptacija krovišta na objektu u Nazorovoj ulici Kelc, Varaždin
33. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta Salus d.o.o., Sračinec
34. Adaptacija podruma obiteljske kuće Dvorščak, Varaždin
35. Rekonstrukcija dvorišnih objekata Vrbanec, Varaždin
36. Izrada strojne žbuke- HAK, Marčan
37. Izrada termo fasade obiteljske kuće Klarić, Varaždin
38. Rekonstrukcija i dogradnja radionice i učionica, Strojarska i prometna škola, Varaždin
39. Izrada fasade obiteljske kuće Kostanjevec, Hrašćica
40. Izrada krovišta obiteljske kuće Cestar, Majerje
41. Izrada termo fasade obiteljske kuće Priher, Jalkovec
42. Izgradnja obiteljske kuće Fotak, Varaždin
43. Izrada termo fasade HAK, Marčan
44. Izgradnja postaje za opskrbu prijevoznih sredstava plinom – PRO plin, građevinski radovi, Varaždin
45. Izrada oplate zavojitog stubišta- Vodotehnika, Varaždin
46. Sanacija dotrajalog krovišta Geotehnički fakultet, Varaždin
47. Izrada građevinskih radova na skladištu građevnog materijala i kancelarije STRELA d.o.o., Jalkovec
48. Rekonstrukcija terase dr.Sabolić, Varaždin
49. Izrada fasade poslovnog prostora Meskal d.o.o., Varaždin
50. Izrada žbuke i estriha obiteljske kuće Klarić, Varaždin
51. Izrada krovišta obiteljske kuće Lazar, Vratno
52. Zidarski radovi- Vodotehnika, Varaždin
53. Izrada krovišta obiteljske kuće Fabeta, Varaždin
54. Izrada krovišta obiteljske kuće i nadstrešnice Kastelic, Varaždin
55. Adaptacija krovišta Crkve sv.Fabijana i Sebastijana, Varaždin
56. Dogradnja Strojarske škole , Varaždin
57. Dogradnja obiteljske kuće Bešenić, Hrastovec
58. Izmjena krovišta Auto škola Petrovečki, Varaždin
59. Kompletna izmjena krovišta i crijepa palače Herzer, Varaždin
60. Izrada krovišta višestambene građevine A, Hraščica
61. Građevinski radovi do prve ploče Kadi, Sračinec
62. Izgradnja obiteljske kuće Šopar, Varaždin
63. Rekonstrukcija krovišta obiteljske kuće Miri, Varaždin
64. Izgradnja višestambene građevine E1-POS, Varždin
65. Izgradnja višestambene građevine C1-POS Varaždin
66. Izgradnja obiteljske kuće Kadi, Sračinec
67. Adaptacija obiteljske kuće Majnarić, Varaždin
68. Uređenje upravne zgrade i okoliša PROplin d.o.o., Varaždin
69. Krovopokrivački radovi Zagrajski, Varaždin
70. Krovopokrivački radovi – LIDL Ivanec
71. Krovopokrivački radovi Fabeta, Varaždin
72. Vodosprema Doljan II faza
73. Izgradnja stambeno-poslovne zgrade dilatacija “D” Varaždin
74. Adaptacija Upravne zgrade Kamenolom Očura
75. Izgradnja skaldišta “ROG” d.o.o., Varaždin
76. Izrada prilagodba u kući HRVI Šarić, Hrašćica
77. Izgradnja obiteljske kuće Ilčić, Varaždin
78. Vikend kuća – dogradnja i adaptacija Žugaj, Kaštelanec
79. Izrada ograde oko parcele Dravinski, Varaždin
80. Dogradnja VII OŠ, Donji Kućan
81. Dogradnja Privatne srednje škole, Varaždin
82. Rekonstrukcija prostorija Strojarske i prometne škole, Varaždin
83. Izmjena stolarije Geotehnički fakultet, Varaždin
84. Dogradnja II OŠ, Varaždin
85. Izgradnja obiteljske kuće Prgomet, Varaždin
86. Adaptacija Glazbene škole, Varaždin
87. Izgradnja Prodajno-skladišnog centra ŠPINA, Varaždin
88. Izgradnja Gradske športske dvorane, Varaždin
89. Izgradnja višestambene građevine F-POS, Varaždin
90. Sanacija krovišta te izmjena pokrova na objektu “Pošta-DM”, Varaždin
91. Stambeno poslovna građevina – Grabanicedil A i B, Varaždin
92. Prepumpna stanica “Plitvica”, Varaždin
93. Višestambena građevina A3, Varaždin
94. Izgradnja stambeno poslovne građevine Servis za vage Ivan Lukavečki, Varaždin
95. Stambeno poslovna građevina – Tina Ujevića, Varaždin
96. Obiteljska kuća Šamec, varaždin
97. Adaptacija obiteljske kuće Juričić, Varaždin
98. Izmjena krovišta Sadlek, Varaždin
99. Izgradnja obiteljske kuće Gorski, Varaždin
100. Izgradnja stambeno poslovnog objekta, Ratkajec Ksenija i Kruno, Varaždin
101. Izgradnja stambeno poslovnog objekta, Vručina Dinko, Varaždin
102. Izgradnja višestambenog objekta – apartmani, Ranogajec Mario i Težk Nenad, Vodice
103. Izrada fasade, obitelj Tišlarić, Čakovec
104. Izrada fasade, obitelj Kozjak, Čakovec
105. Izgradnja višestambenog objekta – apartmani, Meštrović Branko, Vodice
106. Dogradnja kata i krovišta obiteljske kuće, Rosana Lasić, Poljana Biškupečka
107. Izmjena krovišta i izrada fasade obiteljske kuće, Tomislav Jagačić, Trnovec
108. Promjena pokrova obiteljske kuće, Andreja Tot, Varaždin
109. Izrada hidroizolacije podrumskih zidova te adaptacija krova Obiteljskog centra,Varaždinska Biskupija, Varaždin
110. Izrada fasade na objektu Gimnazija Čakovec, Međimurska županija, Čakovec
111. Obrada špaleta prozora Rudarske škole, Vagrad, Varaždin
112. Izrada fasade obiteljske kuće, Tomislav Sabljak, Varaždin
113. Sanacija krova zgrade Doma zdravlja u Opatiji, Grad Opatija, Opatija
114. Sanacija krovišta zgrade Općine Murter-Kornati, Općina Murter-Kornati, Murter
115. Izgradnja obiteljske kuće, Pranjić, Vodice
116. Izgradnja obiteljske kuće, Habek, Ivanec
117. Dogradnja obiteljske kuće, Lasić Rosana, Poljana Biškupečka
118. Adaptacija župnog dvora Biškupec, Varaždinska Biskupija, Biškupec
119. Izrada hidroizolacije podruma, Glogoški, Varaždin
120. Izrada fasade i krovišta, adaptacija Dječjeg vrtića Grdelin, Dječji vrtić Grdelin, Buzet
121. Fugiranje kamenih zidova, Elektromehanika Podreka, Buzet
122. Izrada žbuke haustora, Stipišić, Varaždin
123. Adaptacija Područne škole Zaton, OŠ Nin, Zaton
124. Sanacija krovišta zgrade HT-TTC Krk, Elektromehanika Podreka, Krk
125. Izgradnja društvenog doma Vrh III faza, Grad Buzet, Vrh
126. Sanacija područne škole Jurketinec, PŠ Jurketinec, Jurketinec
127. Izgradnja obiteljske kuće Breljak, BreljakStipo, Vodice
128. Izrada fasade obiteljske kuće, Sanjin Marinac, Buzet
129. Izgradnja mrtvačnice, Općina Vrbnik, Vrbnik
130. Izgradnja društvenog doma Vrh IV faza, Grad Buzet, Vrh
131. Uređenje pročelja i hodnih površina oko OŠ Grabrik, OŠ Grabrik, Karlovac
132. Izvedba opločnika na mjesnim grobljima u Sračincu i Svibovcu Podravskom, Općina Sračinec, Sračinec, Svibovec Podravski
133. Rekonstrukcija – prenamjena atrija Dječjeg vrtića u Novom Marofu u blagovaonicu, Grad Novi Marof, Novi Marof
134. Adptacija društvenog doma Držimurec, Općina Mala Subotica, Držimurec
135. Sanacija krovišta školskih zgrada: PŠ Zasadbreg, PŠ gardinovec, PŠ Turčišće, PŠ Sivica, OŠ Gornji Mihaljevec, Međimurska županija
136. Rekonstrukcija i dogradnja postojeće poslovne građevine Pastoralnog centra u Varaždinu, Varaždinska Biskupija, Varaždin
137. Izvođenje radova sanacije krovišta i terase Vile Marica, Brijuni, Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
138. Izrada fasade i sanacija krovišta obiteljske kuće Krklec, Valbandon
139. Rekonstrukcija nastavne zgrade Veleučilišta u Varaždinu, Veleučilište u Varaždinu -Sveučilište Sjever
140. Stambeni objekt sa bazenom – izolaterski radovi, Varaždin, Kamgrad d.o.o.
141. Izgradnja podruma obiteljske kuće Bosilj, Varaždin
142. Sanacija krovišta Crkve Sv. Ilija, Sveti Ilija
143. Fasada kapelice Gospe Snježne u Kuršancu, Kuršanec
144. Izrada fasade na vikend kući, Halić
145. Izgradnja obiteljske kuće Jerbić, Varaždin
146. Izgradnja građevine za gospodarenje neopasnim i građevinskim otpadom Metalprodukt d.o.o., Belica
147. Rekonstrukcija i dogradnja stambeno poslovne građevine Šanjek, Varaždin
148. Rekonstrukcija prizemlja na Odjelu II – Novi Marof, Opća bolnica Varaždin, Novi Marof
149. Adaptacija poslovnog objekta Albert d.o.o., Varaždin
150. Izgradnja građevine za gospodarenje neopasnim otpadom Metalprodukt d.o.o., Brckovljani
151. Sanacija krovišta kino dvorane kaznionice u Lepoglavi, Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Lepoglavi
152. Izvođenje građevinskih radova na okolišu hale MIP WEYLAND d.o.o., Pušćine
153. Izgradnja poslovne hale MGK Klesarstvo d.o.o.,TrnovecBartolovečki
154. Izvođenje radova na obnovi oštećenja na pročelju, Suvlasnici zajedničkih dijelova stambeno poslovne zgrade u Ivancu koje kao Upravitelj zastupa GP STANORAD d.o.o., Ivanec
155. Izgradnja stambene građevine, obitelj Kerekeš, Varaždin
156. Izvođenje betonske ploče, Zagrebački prometni zavod d.o.o., Zagreb
157. Uređenje prostorija centra daljinskog nadzora i upravljanja, HEP – Proizvodnja d.o.o., SEKTOR ZA HIDROELEKTRANE, PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER, Varaždin
158. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Hotela Park Varaždin, GASTROCOM d.o.o.
159. Zamjena pokrova stambeno poslovne građevine u Varaždinu, HaliliSamidin
160. Izgradnja poslovno – stambene zgrade u Ližnjanu, KARIZMA NOVA d.o.o.
164. Izgradnja stambene građevine u Žužićima, Aida i Ivan Dušan