Rekonstrukcija pomoćne građevine i njena prenamjena u školsku radionu, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin