Škole

  • Glazbena Škola Varaždin
Glazbena Škola Varaždin

Glazbena Škola Varaždin

  • II. Osnovna Škola Varaždin
II. Osnovna Škola Varaždin

II. Osnovna Škola Varaždin

  • Privatna Srednja Škola
Privatna Srednja Škola

Privatna Srednja Škola

  • Strojarska Škola Varaždin
Strojarska Škola Varaždin

Strojarska Škola Varaždin

  • VII. Osnovna škola Varaždin
VII. Osnovna škola Varaždin

VII. Osnovna škola Varaždin

  • Izgradnja stambene građevine u Ivancu (Habek)
Sanacija objekta  Područne škole Zaton

Zbog dotrajalosti objekta pristupljeno je kompletnoj sanaciji u vidu promjene stropova, podova, pregradnih zidova, te izrade novih sanitarija, stolarije, žbuka i fasade.

  • Adaptacija poslovnog objekta Albert d.o.o. u Varaždinu