Sportski objekti

  • Gradska športska dvorana, Varaždin
Gradska športska dvorana, Varaždin

Izrada AB konstrukcije objekta, zidanje zidova