Višestambeni objekti

  • Izgradnja objekata iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) u Varaždinu
Izgradnja objekata iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) u Varaždinu

Izgradnja objekata iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) u Varaždinu

  • Stambeno poslovna građevina - Grabanice dil A i B, Varaždin
Stambeno poslovna građevina - Grabanice dil A i B, Varaždin

Stambeno poslovna građevina - Grabanice dil A i B, Varaždin

  • Stambeno poslovna građevina - Tina Ujevića, Varaždin
Stambeno poslovna građevina - Tina Ujevića, Varaždin

Stambeno poslovna građevina - Tina Ujevića, Varaždin

  • Obiteljska kuća Jagačić
Obiteljski centar, Varaždin

Hidroizolacija podrumskih zidova VOLTEX trakama.